Pfarrzenrum liebenau ,Graz, Austria  14. 10. 2016   13.11. 2016